Representantskapsmøter

Representantskapsmøtet holdes hvert år. Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb.

Representantskapsmøtet 2017 ble avholdt i Oslo 9.-11. juni