Representantskapsmøter

Representantskapsmøtet holdes hvert år. Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb.

Representantskapsmøtet 2020 skulle vært i Trondheim, men ble avholdt digitalt.