Representantskapsmøter

Representantskapsmøtet holdes hvert år. Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb.

Representantskapsmøtet 2019 blir avholdt i Fredrikstad 27.-28. april