Norgesunionens prosjekter

Lister Soroptimistklubb støtter Norgesunionens prosjekter: Norske soroptimisters utdanningsfond og Lilla sløyfe-aksjonen mot menneskehandel.

Her finner du mere informasjon om Norgesunionens prosjekter

Her finner du en informasjonsbrosjyre om soroptimistene.