Norgesunionens prosjekter

Lister Soroptimistklubb støtter Norgesunionens prosjekter: Norske soroptimisters utdanningsfond og Lilla sløyfe-aksjonen mot menneskehandel.