SNLA - Soroptimist Nordic Leadership Academy

Målsetting med SNLA er å inspirere unge kvinner til å ta på seg lederoppgaver i samfunnet og i sine yrker.

SNLA er en kort og intensiv opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner (mellom 18-30 år). Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene.

All undervisning foregår på engelsk.