Klubbens møteprogram

Medlemsmøter holdes som regel hver første mandag i måneden.

Programmet omfatter blant annet foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon om blant annet prosjektarbeid. Vi har også bedriftsbesøk på møteplanen.

Møtene starter klokken 19.30. Møtested veksler mellom Farsund og Lyngdal og framgår av møteplanen.

DATO

TEMA

Sted / Ansvar

1. oktober

Yrkesforedrag - Operasjonssykepleier 

Husan Farsund/ Styret

5. november

Kvinner & Utdanning

Lyngdal/ Gruppe 4

3. desember

Julemøte

Paulsen Hotel Lyngdal/Styret

7. januar

Menneskerettigheter

Farsund Husan/Gruppe 1

4. februar

Årsmøte

Styret

4. mars

 Kvinnedag

Flekkefjord/Styret

1. april

Soroptimist Visjoner og verdier

Lyngdal/Gruppe 5

6. mai

"Min Tur"

Farsund/Gruppe 3

3. juni

Sommerfest

Festkomiteen

2. september

Helse & Miljø

Farsund/Gruppe 2