Klubbens møteprogram

Medlemsmøter holdes som regel hver første mandag i måneden.

Programmet omfatter blant annet foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon om blant annet prosjektarbeid. Vi har også bedriftsbesøk på møteplanen.

Møtene starter klokken 19.30. Møtested veksler mellom Farsund og Lyngdal og framgår av møteplanen.

DATO

GRUPPE

TEMA

2. oktober

Gruppe 1

RTVS

6. november

Gruppe 3

Næringsutvikling i Lister, v/næringssjefen

4. desember

Styret

Julemøte

8. januar

Gruppe 2

Bedriftsbesøk Alcoa

5. februar

Styret

Årsmøte

5. mars

 

Likestilling

9. april

Gruppe 4

Bedriftsbesøk - landbruk

7. mai

Gruppe 5

"Min Tur"

4. juni

Festkomiteen

Sommerfest Gulebua

3. september

Gruppe 6

Bedriftsbesøk Kvåsfossen