Klubbens møteprogram

Medlemsmøter holdes som regel hver første mandag i måneden.

Programmet omfatter blant annet foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon om blant annet prosjektarbeid. Vi har også bedriftsbesøk på møteplanen.

Medlemsmøtene starter klokken 19.30. Møtested veksler mellom Farsund og Lyngdal og framgår av møteplanen.

DATO

TEMA

Sted / Ansvar

5. oktober

Yrkesforedrag - Siv Rosfjord

Farsund fjordhotell/ Styret

2. november

Kvinner & Utdanning/Bedr.besøk

Gruppe 1

7. desember

Julemøte

Styret

11. januar

Menneskerettigheter/Bedr.besøk

Gruppe 2

1. februar

Årsmøte

Styret

1. mars

 Likestilling

Gruppe 3

12. april

Soroptimist visjon og verdier

Gruppe 4

3. mai

"Min Tur" 

Gruppe 5

7. juni

Sommerfest

Festkomiteen

6. september

Helse & Miljø/bedr.besøk

Gruppe 6