Bli medlem i Lister Soroptimistklubb

Vi i "Lister sisters" vil gjerne ha flere medlemmer!

Soroptimistklubben byr på et annerledes nettverk, et lokalt nettverk av kvinner i alle aldre, og i forskjellige yrker. Dette gir mulighet til å bli kjent med personer og miljøer som vi ellers ikke hadde blitt kjent med. 

Soroptimistene er tilsluttet en internasjonal organisasjon, og du kan treffe soroptimister i alle verdensdeler.

Vi har mulighet til å skape vårt interne klubbmiljø innenfor positive og trygge rammer, der vi også legger vekt på å støtte hverandre og ha omsorg for hverandre.

Vi har dessuten mulighet til å engasjere oss, både lokalt og globalt.

Vil du høre mer, skriv til oss: lister@soroptimistnorway.no. Vi tar kontakt med deg!

Mette ble medlem i oktober 2014
Et herlig møte med soroptimister i Manila, Filippinene. Privat besøk julen 2012.