Styret og tillitskvinner

Styret 2017-2018

Hilde Rullestad, president

Thea Bjørnstøl, visepresident

Britt-Mari Langerud, sekretær

Siv Rosfjord Loga, kasserer

Mette Sagstad, styremedlem

Janne Sire, 1. suppleant

Linda Oftedal Jakobsen, 2. suppleant

Revisor: Annika Holteberg og Anne Margit Mushom

 

Gunn Karina Andersen, programansvarlig

 Astrid Martinussen Almaas, nettansvarlig

 

Kontakt oss: lister@soroptimistnorway.no