Styret og tillitskvinner

Styret 2018-2019

Anne Rita Meberg, president

Janne Sire, visepresident

Britt-Mari Langerud, sekretær

Siv Rosfjord Loga, kasserer

Annika Holteberg , styremedlem

Synnøve Rydningen 1. suppleant

Linda Oftedal Jakobsen, 2. suppleant

Revisor: Marianne Jensen og Anne Margit Mushom

 

Maarit Mannermaa-Rynning, programansvarlig

Hilde Rullestad, nettansvarlig

 

Kontakt oss: lister@soroptimistnorway.no