Hva gjør vi?

Lister Soroptimistklubb er en sosial og aktiv klubb med interessante medlemsmøter, sosialt samvær og spennende prosjekter.

 

Prosjekter er en viktig del av soroptimistarbeid. Vi ønsker å arbeide både lokalt og globalt med ulike prosjekter.

Lister Soroptimistklubb støtter Unionens prosjekter med økonomiske midler. Vi har støttet Soroptimistenes utdanningsfond gjennom alle år.

Vi har også støttet Moldova prosjektet "Educating Youth for the Future" med økonomiske midler.  Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova. Gjennom prosjektet har ungdom mellom 13 og 16 år fra fire internatskoler i Moldova fått opplæring i "Life skills" (livsmestring). Tretti unge mellom 16 og 19 år har også fått videreutdanning, midler til livsopphold, et sted å bo og støtte av en sosialarbeider.

Vi har tidligere hatt som prosjekt å samle midler til brønn for barnehjemmet Beracah i India.

Vi støtter Unionens prosjekt Lilla sløyfer mot trafficking.