Vi søker engasjerte kvinner!

Ønsker du å være en del av et internasjonalt nettverk av yrkeskvinner og ha muligheter til å gjøre en forskjell?

Har du tid og lyst til å engasjere deg?

Soroptimister verden over arbeider for å:

  • Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  • Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  • Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  • Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  • Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Her finner du en informasjonsbrosjyre om soroptimistene.

Er du interessert? Ta kontakt med oss! 

lister@soroptimistnorway.no