Velkommen til Lister Soroptimistklubb

Klubben er tilknyttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende, partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon for yrkesaktive kvinner.

Vi engasjerer oss i:

  • å fremme menneskerettigheter for alle
  • å bedre kvinnens stilling i samfunnet
  • å bedre miljø og helse, der behovet er størst
  • å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt

Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

Soroptimist - hva betyr det?

Ordet "soroptimist" kommer av de latinske ordene "soror" og "optima" og kan oversettes til "det beste for kvinner".

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima