Lister Soroptimistklubb

Lister Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International (SI), som er en verdensomspennende partipolitisk og religiøst nøytralt nettverk av yrkesaktive kvinner. Vi ønsker å bidra til å bedre jenters og kvinners forhold og situasjon i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lister Soroptimistklubb ble stiftet 13.10.2001 av guvernør Heide Ibach fra Tyskland. Flekkefjord Soroptimistklubb er fadderklubb.

Klubben har månedlige møter, fordelt på Farsund og Lyngdal. Klubben har nå 22 medlemmer med variert yrkesbakgrunn.

På klubbmøtene starter vi alltid med lystenning og appell. Faste tema er yrkesforedrag og «fem-minutter». Klubbkvelden kan også innebære et bedriftsbesøk eller besøk av andre foredragsholdere.