Tidligere aktiviteter

Medlemsmøtene våren 2015, og andre viktige datoer:

Medlemsmøter:

12. januar - tema: kultur og utdanning

2. februar, generalforsamling

2. mars - tema: menneskerettigheter og kvinners stilling

8. mars, den internasjonale kvinnedagen

13. april (pga påsken) - tema: helse

24.-26. april, vennskapsklubbesøk

4. mai - tema: økonomisk og sosial utvikling

8. juni, sommerfest