Representantskapsmøter

Representantskapsmøtet holdes hvert år. Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb.

2015 Representantskapsmøte i Stavanger 29.-31. mai. Påmelding innen 28. februar 2015

2016 Representantskapsmøte i Sandefjord 27.-29. mai