Klubbens møteprogram

Medlemsmøter holdes som regel hver første mandag i måneden.

Programmet omfatter blant annet foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon om blant annet prosjektarbeid. Vi har også bedriftsbesøk på møteplanen.

Møtene starter klokken 19.30. Møtested veksler mellom Farsund og Lyngdal og framgår av møteplanen.

 

Se møteplan for inneværende periode (okt 2015 - sept 2016)